Associació La Muralla

fes-te soci de la muralla

La teva col·laboració és important

Fes-te voluntari

La teva col·laboració és molt important!

Una de cada quatre persones podran patir un problema de salut mental al llarg de la seva vida; el fet de col·laborar amb nosaltres ens permet continuar la nostra tasca d’acompanyament i ajuda a aquelles persones afectades per algun problema de salut mental, a banda de trencar amb els prejudicis que existeixen al voltant d’aquesta qüestió.

La teva ajuda permetrà continuar donant veu a aquells qui ho necessiten i que puguin reprendre la seva vida amb normalitat.

Inscriu-te per fer-te soci*El pagament de la quota pots fer-lo mitjançant un ingrés al Nº de compte ES75 2100 3661 1022 0013 0901 de Caixabank indicant com a concepte de la transferència "Inscripció a Soci Club social La muralla, (el teu nom)" o directament a les nostres oficines

MANIFESTO que he llegit i ACCEPTO el contingut de la informació precedent relativa a la protecció de dades de caràcter personal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Us informem que ASSOCIACIÓ MENT I SALUT LA MURALLA tracta les dades facilitades pel sol·licitant de conformitat amb la legislació vigent. La finalitat del tractament de les dades és permetre la gestió eficaç de la vostra relació amb nosaltres. Aquestes dades es conservaran durant tot el període en què es mantingui aquesta relació, així com posteriorment durant el període de prescripció de les accions de responsabilitat per a poder atendre eventuals reclamacions. Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats. Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant ASSOCIACIÓ MENT I SALUT LA MURALLA a la següent adreça: C/ Pons d’Icart, s/n, 43001-Tarragona; o bé al correu electrònic: info@clubsocialmuralla.com. Així mateix, vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment i té dret a formular reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Destinataris: les vostres dades només podran ser comunicades a tercers en el supòsit que ho autoritzeu expressament, així com per al compliment d’obligacions legals i/o contractuals. En aquest sentit, us informem que, en el cas de facilitar-se dades bancàries per a eventuals pagaments, es procedirà a la seva comunicació a la nostra entitat financera als exclusius efectes de gestionar-ne el seu cobrament.